Ons team staat achter u

Een complex glastuinbouwproject vraagt om expertise in vele disciplines: werktuigbouwkunde, bouwkunde, financiƫn, projectorganisatie, fiscale en juridische zaken enzovoorts. Bode kan
op alle gebieden adviseren en begeleiden.

Kennis van vandaag en morgen

Bode stelt hoge eisen aan de theoretische kennis van haar medewerkers. Binnen onze organisatie werken wij continu aan ons kennisniveau. Onze mensen krijgen (bij)scholing, bezoeken beurzen en delen kennis met universiteiten en beroepsverenigingen. Daarnaast doen wij zelf onderzoek en volgen we de vakliteratuur op de voet. Bovendien zijn zaken als betrokkenheid, flexibiliteit, oplossend vermogen, enthousiasme en inzet belangrijke pijlers voor ons team.

Bode in de praktijk

Wij werken nauw samen met kassenbouw- en installatiebedrijven, zoals bijvoorbeeld Technokas. Zo opereren wij middenin de praktijk en breiden daar onze kennis en ervaring uit. De praktijk gebruiken wij vice versa voor theoretische modellen. Het resultaat: de theorie en de praktijk blijven volledig op elkaar afgestemd.

Elk onderdeel in vertrouwde handen

De medewerkers van Bode zijn uitgerust met brede vakkennis om u taken uit handen te nemen rondom een project. In overleg met u bepalen wij welke gewenste taken wij voor uw project kunnen uitvoeren.

Klik hier voor een overzicht van de werkzaamheden die wij u uit handen kunnen nemen.

afstemming