Elke stap op het juiste moment

Bode begeleidt u van het prille begin van plannen maken tot het moment dat u de kassen in gebruik neemt.

Het projectbureau begeleidt het project en zorgt ervoor dat iedereen op het juiste moment de juiste taken uitvoert, zowel in de voorbereidende fase als tijdens de realisatie. Daarbij horen taken als het aanvragen van vergunningen en subsidies, het houden van bouwvergaderingen, het uitvoeren van controles en het maken en bewaken van projectplanningen.

Voor het begeleiden van het project hanteren wij verschillende organisatiemodellen; u kunt kiezen welke werkwijze het beste bij u past. Een methode is een zogenaamd turnkey project, waarbij wij u letterlijk al het werk uit handen nemen. Andere organisatiemethoden zijn het bouwteammodel of het bestekmodel. Ook zijn combinaties van de hierboven genoemde modellen mogelijk.

Klik hier voor een overzicht van de werkzaamheden die wij u uit handen kunnen nemen.